Cọc nhiệt cho ngành men sứ

Cọc nhiệt cho ngành men sứ

Cọc dò nhiệt độ: có dải đo dao động từ -40 đến 850 độ C.

Dây dò nhiệt độ: có dải đo max là 400 độ C.

Cảm biến nhiệt độ can nhiệt: tùy từng loại, có thể lên đến max 1700 độ C.

Chi tiết sản phẩm

Cung cấp tất cả các loại kích thước theo nhu cầu của khách hàng